Magne V. Kristiansen

Menu

* Maleskole leksjon 11

Publisert: torsdag 6. september 2018 Kategorier: kunstteknikk

Valørene

Vi er fortsatt i akryl-modus. Vi skal nå etablere de store massene og valørene i bildet.


Valør eller value som engelskmennene sier betyr lystonene. Hva er mørkest, hva er lysest og hvilke gråtoner ligger mellom. Jeg bruker fortsatt rå umbra som kan legges tjukt (opakt) eller tynt (transperent) på. I tillegg har meg nå dradd inn hvitt, men som en ser vil gråtonene da få en litt mer kald, blåaktig kulør, eller color da om en vil og en mister den transperente lyskraften. Men på dette stadiet er ikke dette med transperens så viktig, men jeg nevner det fordi en senere nettopp må lære å utnytte fargens transperens for å gradere lyset. Men en kan bruke hvitt, men da blir strøkene mer opake og døde. Nå er det bare viktig å få ned de store massene og virke  beholde den monokrome fargeholdningen som virke samlende for videre steg utover i bildet. Som en ser forsvinner nå konturstrukturen vi jobbet med, men er likevel en viktig premiss for ikke minst retningen på strøkene. En følger ikke alltid konturene slavisk m.h.t penselføringen, feks. ser en noen loddrette strukteurer i vannspeilet til venstre fordi refleksene her blør loddrett i flaten.

 Strøkene må alltid bevege seg  i to-tre  retninger, bare en holder seg i planet.

Forrige leksjon
Neste leksjon