Magne V. Kristiansen

Menu

Salgsutstilling Åsgårdstrand kirke

Åpning søndag 17. september 2023 kl. 12.30

Musikalske innslag ved Anne-Beate Bakker Wålengen.
Kort kåseri ved kunstneren Magne V. Kristiansen.

Utstillinga vil være åpen når det foregår ulike arrangement i kirken. 

Utenom de ulike arrangement vil utstillingen være tilgjengelig
lørdagene 24. sept. og 1.okt. kl. 12-1400. 

Utstillinga står t.o.m. 1. søndag i advent 2023.