Magne V. Kristiansen

Menu

Magne V. Kristiansen bor i Stryn med familie. Han er utdannet lærer med bl.a. forming, informatikk, biologi og spes.ped. I 1993 startet han kunstvirksomheten Ad Fontes som i dag favner om ulike arbeidsområder. Virksomheten har i første rekke fokus på det klassiske naturalitstiske maleriet. Han har hatt flere oppdrag i høve infotavler, brosjyrer og logoer. I tillegg gir han kurs i tegning og maling. Magne V. Kristiansen har ingen formell kunstudanning, men har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter gjennom selvstudium og erfaring.

Se mer