Magne V. Kristiansen

Menu

* Maleskole leksjon 09

Publisert: torsdag 6. september 2018 Kategorier: kunstteknikk

Proporsjoner

Forholdet mellom lengder og vinkler er selvsagt viktig å kunne få korrekt om en skal få til en troverdig naturalistisk fremstilling av motivet. Her kommer et par enkle triks


Ved å sjekke diagonaler vil en enkelt kunne sjekke om en har funnet det rette forholdet mellom lengde og bredde. En kan først tegne opp f.eks. vinduet eller døren etter øyemål og så sjekke ut som figuren over viser. Ofte kan det stemme, men ikke sjelden vil en og finne avvik som en så kan justere.

Ofte har vi mer kompliserte former å få riktig på plass. Vi gjør i prinsippet det samme, vi krysspeiler punkter for å sikre oss faste holdepunkt for videre opptegning. La oss si vi skal tegne opp en båt og kan f.eks. først finne retningen på linjen fra nederste venstre hjørne og gjennom framstavnen. En eller annen plass på denne linjen skal stavnen ligge. Vi gjør det samme fra høyre hjørne nede og finner skjæringspunktet. Vi kan nå etablere linjen som går mellom stavnene og gjenta krysspeilingen for bakstavnen ved å sjekke hvor linjen  fra bildehjørnet vil skjære midtlinjen mellom stavnene.

For en som er litt trenet kan dette være nok referansepunkter for å få ned resten av båtens konstruksjon, eller en kan peile seg fram til  flere punkt og dermed øke presisjonen.

Når en maler portrett er dette en uvurderlig metode for riktige proporsjone. Portrettet er en «ubarmhjertig» dommer når det gjelder presis observasjon og opptegning.