Magne V. Kristiansen

Menu

* Maleskole leksjon 10

Publisert: torsdag 6. september 2018 Kategorier: kunstteknikk

Konturer

Prøv å se for deg et nett som ligger over landskapet. Dette nettet er selvsagt usynlig, men konturene i bildet er fundamentalt viktig å kunne se for seg for å bygge opp den plastiske formen.


Plastisk form er nå populært kalt 3D. 

Vi kan starte med den store vannflaten. Den er helt flat og hadde vi sett den rett ovenfra kunne vi tegnet et regulært rutenett med vinkelrette kvadrat. Vi ser derimot på skrå mot planet og dermed oppstår linjeperspektivet. Her har jeg valgt å legge fluktpunktet i fiskeren, siden det er dit øyet skal ledes. Dette nettet vil etter hvert overmales. men er likevel en viktig grunnstruktur som vil være med å styre det som skjer senere når vi skal male den store vannflaten. Den er stor i virkeligheten, men vi ser den forkortet og i bildeflaten er den en knapp tredel av hele maleflaten.

Vi må altså forholde oss til selve bildeflaten og de flatene vi skal lage illusjoner av. Bildeflaten er og blir et flatt lerret, men alle flater i landskapet skal vi så projisjere inn på dette flate planet. 

Tregruppen består av kuleformede og eggformede masser. Studer en globus og se hvordan meridianene følger den runde kulen. Gjør noen øvelser på et papir. Ta et topografisk kart og se hvordan kvotene som og er konturer i landskapet får oss til å føle de ulike planene i fjellsider, daler og vann. 

Konturene bak i fjellsiden er ikke så vanskelig å tolke. Alt som er av ur og skog og tekstur ligger i konturene. Dalsøkk, elver, sprekker i fjellet etc. det er bare å bruke slike mønster i terrenget for å etablere konturene.

Kontur blir og brukt om silehuett. Silehuetten er den ytre konturen. Av og til bruker vi begrepet «konturering», da mener vi den ytre konturen.

Forrige leksjon
Neste leksjon