Magne V. Kristiansen

Menu

Viser her et eksempel på siste logo-oppdrag fra Fjordferd Begravelsesbyrå. 

En logo er en del av bedriftens profilmateriell og skal fungere i alle settinger, på alle bakgrunner og vare i tid. Jo enklere og renere den er, dess bedre vil den stå seg. Den skal innarbeides i markedet og det vil ta tid.

Å skape en logo er derfor en krevende prosess både for den som skaper den og kunden.

Noen stikkord:

* Lag en kladd på forhånd og kom med forslag til grafikk, tekster, farger etc.
* Tenk gjennom hvordan den skal brukes på ulike plasser og medier.
* Putt ikke alt mulig inn i den, men slank den så en får essensen av hva bedriften står for.
* Abstraksjoner og stilisering er helt nødvendig - en logo er ikke naturalistisk.
* Ideer setter seg ofte fast, forkast og tenk helt nye løsninger.
* Snakk sammen. Bli stille - la grums synke til bunnen.

Brainstorming og Brainstilling.
Brainstorming stresser hjernen og legger lokk på kreativiteten. Det er stillhet som får underbevissteten til å tenke ut det glupe. 
Vær stille alene og kom med forslg før samtalene og brainstormingen starter på ny!