Magne V. Kristiansen

Menu

Målekurs for voksne og ungdom Kulturhuset Gamlebanken

2. mars 2020

Kurset ble avbrudt på grunn av koronakrisen, men vi håper å fortsette til høsten. Det er fortsatt plasser ledig.


Kulturhuset Gamlebanken inviterer til målekurs

for vaksne og ungdom.
 

Oppstart: Vi håper å komme i gang så tidleg som mogleg i mars. Dersom det blir nok påmelding er vi i gang frå måndag 2. mars.

Vaksne: Kl: 1200-1500
Kursavgift kr. 3 600,-

Ungdom Kl: 1700-1900
Kursavgift kr. 3 400,-

Aldersgruppe er ungdomsskule/vidaregåande

Kurset går over 6 måndager (med opning for forlenging)

Lærar for kurset er Magne V. Kristiansen som har lang kunstnarisk erfaring. Han er utdanna
lærar og har dreve med måle- og teiknekurs i fleire år.

Antall deltakarar: 7-10.

Målet med kurset er elevane skal få utvikle seg både kunstnarisk og fagleg.
Kurskveldane blir delt i to økter. Øvingar, td.: Lys og skugge, fargeblanding, form m.m. Fritt individuelt arbeid der en skal gjere sine eigne erfaringar under råd og vegleiing. Demonstrasjon og korrektur

Utstyr

Vi tilbyr noe utstyr som er inkludert i prisen. Elevane kan ta med sitt eige utstyr. Inklusiv i prisen er 3 penslar, 3 måleplater, farger til «fri bruk», palettar til utlån. Elevane har med malerfiller, to skylleglass og gjerne bord-/ eller golvstaffeli. Alle tek med ein stor voksduk for å dekke til golvet og ein til bordet. Det er høve for elevane å supplere utstyret, vi har for sal penslar, plater og fargar.

Kursavgiften betalast på førehand og er bindande og vert ikkje refundert.

Påmelding innan fred 27. februar 2020

til Kulturhuset Gamlebanken

v/Arve Espe

Mob. 952 65 842

E-post arveespe@icloud.com