Magne V. Kristiansen

Menu

Kurs i Gaupne i Luster

28. - 30. september 2018

Velkomne til oljemålingskurs i Luster i Sogn. Med opning for bruk av akryl

Vi vil kome attende til meir detaljert program når det gjeld materiell og utstyr.

Lærar for kurset er Magne V. Kristiansen og arrangør er Luster Kunstlag.

Kurset startar på fredag ettermiddag den 28. sept. Kl. 17:00 (16:00?), laurdag er tidramma kl.10:00-16:00 og avsluttast søndag ettermiddag ca 15:00 den 30. sept. Det blir ca 15 t. med undervisning, individuell rettleiing og demostrasjon.

Teknikk: Olje med moglegheit for akryl.

Tema for kurset er nokså ope. I utgangspunktet blir det landskap vi konsentrerer oss om. Men vi tek omsyn til individuelle ynskje. Det viktige ved motiv-val er god lyssetting og god print, foto. Helst i A4 eller ein god dataskjerm. Helst ikkje små smarttelefonar.

Målet for kurset er å få større teknisk dugleik og mer innsikt i dei kunstnariske verkemidla.

Stad: Lagshuset, Gaupne

Antall: Min 6 - max 12 personar

Kursavgift: Kr. 2 100,-(?)

Påmelding innan 1. september eller snarast (avgrensa plassar) til:

Else Karin Vigdal, sms 908 83 582 eller epost el-kvi@hotmail.com
Berit Heltne, sms 482 26 335 eller epost bm-heltn@online.no